FILIA
SIEDZIBA
92-602 Łódź, ul. Rokicińska 444
95-020 Justynów ul. Łódzka 26
KERAM Pustak ceramiczny 25 P+W

KERAM Pustak ceramiczny 25 P+W

7,48  (6,08  netto) sztuka

Cena produktu

Podana cena dotyczy zakupu jednej palety.

Element murowy ceramiczny 250.345.238 mm, LD.

Zastosowanie:
Ściany murowane, słupy i ściany działowe.

System oceny zgodności: 4

PEŁNY OPIS PRODUKTU

Wymiary (mm): szerokość Wu = 250

długość Lu = 345

wysokość Hu = 238

Kształt i budowa: Element pionowo drążony
Kategoria odchyłek wymiarów: T1
Kategoria rozpiętości wymiarów: R1
Płaskość: 5 mm
Równoległość: 5 mm
Wytrzymałość na ściskanie: średnia 15,3 N/mm2 (prosotopadła powierzchnia kładzenia )
Kategoria II
Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci
Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm2 (dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich)
(wartość ustalona PN-EN 998-2): 0,30 N/mm2 (dla zapraw do cienkich spoin)
Zawartość rozpuszczalnych soli mineralnych: S0
Reakcja na ogień: A1
Absorpcja wody: Wm = 19,0 %
Początkowa absorbcja wody: Cw = 1.05 (kg(m2 x min)
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:
Gęstość brutto w stanie suchym: 788 (D1) kg/m3
Gęstość netto w stanie suchym: 1805 (D1) kg/m3
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: 0,20 W/m*K(λ10,dry)
Trwałość (odporność na zamrażanie, odmrażanie): F1
Kategoria rozpiętości wymiarów: R1
Płaskość: 5 mm